• Pepijn (16 jaar)
  Bejaarden zijn eigenlijk heel gewone mensen, logisch ook natuurlijk...!
 • Najima (15 jaar)
  Ik ben na mijn stage zelfs nog een paar keer terug geweest!
 • Koen (15 jaar)
  Het was leuk! Ik heb zelfs meer uren gemaakt dan verplicht was.
 • Jaafar (15 jaar)
  Fantastisch dat ik het trainen van de F-jes ook als maatschappelijke stage kon gebruiken!
 • Lisa (14 jaar)
  Ik dacht dat het heel moeilijk zou zijn maar ze waren eigenlijk alleen al heel blij met onze aanwezigheid!

Informatie voor organisaties

U wilt zich registeren?

Klik hier om uw organisatie te registeren bij MasXpress

Wat is maatschappelijke stage?

Maatschappelijke stage is een stage waarbij leerlingen van de middelbare school verplicht buiten hun school vrijwilligerswerk doen en zo een bijdrage leveren aan de samenleving.

Het ministerie van OCW heeft bepaald dat vanaf schooljaar 2011-2012 alle leerlingen die instromen in het Voortgezet Onderwijs verplicht maatschappelijke stage moeten lopen gedurende de tijd dat ze op school zitten. Het gaat in totaal om 30 uur voor alle leerlingen van alle niveaus. Leerlingen van het praktijkonderwijs vallen niet onder deze regeling. Voor hen is de maatschappelijke stage niet verplicht.
Het doel van maatschappelijke stage is alle jongeren tijdens hun middelbare schooltijd kennis te laten maken met vrijwilligerswerk en zo een onbetaalde bijdrage te leveren aan de samenleving. Door de stage leren ze een organisatie van binnenuit kennen, of dat nu een vrijwilligersorganisatie, non-profitorganisatie of een maatschappelijk project bij een bedrijf is. Hierdoor komen ze in aanraking met groepen uit de samenleving met wie ze normaal gesproken misschien weinig omgaan. Kortom: ze zetten zich vrijwillig in voor anderen, hun omgeving én uw organisatie.

Een maatschappelijke stage legt een verband tussen de school en de samenleving, de leerlingen worden betrokken bij de maatschappij.

Maatschappelijke stage is geen beroepsstage

Soms roept de term 'stage' verwarring op. Wat is nu het verschil met de beroepsstage? Bij de beroepsstage is het doel ervaring opdoen en vaardigheden ontwikkelen voor een later beroep. Bij maatschappelijke stage gaat het juist om vrijwilligerswerk en een oriëntatie op de maatschappij. De stage moet leuk, leerzaam en zinvol zijn voor de leerling, de stagebieder, eventuele cliënten en de omgeving. De maatschappelijke stage is laagdrempeliger dan de beroepsstage. Het is belangrijk dit onderscheid goed te bewaken.

Wat kan mijn organisatie met maatschappelijke stages?

De meeste organisaties hebben te kampen met een vergrijzend bestand van vrijwilligers. Als u dit voor uw organisatie ook constateert, is het raadzaam om u te gaan richten op de jonge vrijwilliger. Jongeren van nu zijn immers vrijwilligers van de toekomst. De eerste stap hierin is om jongeren bekend te maken met het vrijwilligerswerk in uw organisatie. De maatschappelijke stage is hierbij een mooie ingang. Tegelijkertijd is de stage een verrijking voor uw organisatie. Jongeren brengen nieuwe kennis en energie mee, een frisse blik op uw organisatie en uw activiteiten. U kunt met de inzet van jongeren wellicht een nieuw aanbod opzetten of oud aanbod verbeteren. Soms blijven jongeren zich na hun stage vrijwillig voor u inzetten. Of ze maken hun ouders enthousiast voor uw organisatie.

Soorten stages

Er zijn verschillende manieren om maatschappelijke stages in te richten, bijvoorbeeld als kortdurend project of voor langere tijd. Ook kunt u leerlingen elkaar laten inwerken of koppelen aan een vaste medewerker.

Actiedag
Stage van één dag, waarbij leerlingen (vaak in groepsverband) een afgebakende klus uitvoeren. Bijvoorbeeld de boswachter helpen met bomen kappen.

Blokstage/projectweek
Stage van meerdere, aaneengesloten dagen. Bijvoorbeeld helpen bij de voorbereiding en uitvoering van een kindervakantieweek, een evenement voor mantelzorgers of een sponsoractie van een sportclub.

Lintstage
Stage van meerdere, niet-aaneengesloten dagdelen binnen een afgebakende periode. Bijvoorbeeld gedurende twee maanden elke vrijdagmiddag helpen bij de zwemles voor jongeren met een beperking of bij het trainen van jonge hockeyers.

Estafettestage
Stage waarbij een leerling een periode actief is als vrijwilliger en daarna het stokje overdraagt aan een volgende leerling. Zo is de continuïteit voor de stagebieder gewaarborgd.

Behoefte aan advies op maat?

De maatschappelijke stage is nieuw voor alle betrokken, dus ook voor u. Het vraagt extra aandacht en inspanning om jongeren op een goede manier in te zetten en te begeleiden. Belangrijke vragen die zich kunnen aandienen zijn bijvoorbeeld: Hoe kun je jonge vrijwilligers werven en behouden voor je organisatie? Hoe organiseren we een nuttige en leuke stage? Wat kunnen we verwachten van leerlingen van 13 tot 16 jaar? Hoe gaan we deze jongeren begeleiden?

De Vrijwilligerscentrale of het vrijwilligerssteunpunt in uw regio geeft u gratis advies over al deze zaken. Zij kunnen u als stagebieder ondersteunen bij het opzetten en organiseren van de maatschappelijke stage, onderhouden contact met de scholen bij u in de omgeving en weten wat het aanbod van leerlingen is. Zij helpen u graag met het bedenken van goede klussen, met tips voor de begeleiding van leerlingen en zij kunnen u in contact brengen met leerlingen en scholen.

Meer informatie?

Neem contact op met de vrijwilligerscentrale of het vrijwilligerssteunpunt bij u in de gemeente of kijk op www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties